okolica

Dolina Chochołowska

Dolina Chochołowska największa polska dolina tatrzańska.

Największa polska dolina tatrzańska leży na zachodnim krańcu pasma i cieszy się nieco mniejszą popularnością niż sąsiadująca z nią Dolina Kościeliska, choć nie jest mniej interesująca, tylko całkiem inna. W pierwszej chwili przytłacza swoimi rozmiarami, wydaje się bardzo ponura, co wcale nie umniejsza jej piękna.

Tutaj, podobnie jak w sąsiedniej Dolinie Lejowej, można jeszcze spotkać pasące się stada owiec oraz szeregi szałasów, jakby żywcem wyjęte ze starych fotografii. W Dolinie Chochołowskiej została również nakręcona słynna scena kuligu w ekranizacji Potopu, przeprowadzano tu zawody ratowników tatrzańskich oraz szkolenia komandosów.

Dolina Kościeliska

Wielu uważa ją za najpiękniejszą co znajduje potwierdzenie w niemal każdej książce poświęconej Tatrom.

Dolina Kościeliska jest drugą co do wielkości doliną w Tatrach Polskich - z długością 9 km i powierzchnią 35 km2 - ustępuje jedynie Dolinie Chochołowskiej. Wielu uważa ją przy tym za najpiękniejszą, co znajduje potwierdzenie w potokach zachwytów, wypełniających karty niemal każdej książki poświęconej Tatrom.

Opinię - co gorsza - podtrzymują rzesze turystów, którzy tłumnie przybywają tutaj od ponad 150 lat. Pogoda w niewielkim stopniu wpływa na zmniejszenie tłumów odwiedzających, a przecież gdy niebo zachmurzone, dolina "jak piękna kobieta zaniedbana, rozczochrana, nieumyta, zagniewana i zapłakana wdzięków swoich nie zatraci, ale też i przedstawi w wyjątkowo ujemnej dla siebie postaci." (W. Eljasz).