Konie do dzierżawy z przeniesieniem

W miesiącach grudzień do marzec oddamy w dzierżawę (z przeniesieniem) kilka koni. Konie skaczące na min. poziomie BOJ. Grzeczne nie płochliwe.

Kontakt w tej sprawie 603 579 476